Medicinsk massage

Massage är en av de äldsta behandlingsformerna i världen och har en lång historia som började användas mer än 3000 år f.Kr. I Sverige har vi Pehr Henrik Ling 1776-1839 (den svenska gymnastikens fader) som lade grunden till svensk klassisk massage och som sedan spreds över hela världen (Wigforss Percy, 2006) Tidigare forskning visar att massage frisätter oxytocinhormon i hjärnan som skapar välmående och avslappning, minskar oro samt stimulerar social interaktion och tillväxt (Uvnäs Moberg, 2009).

Fysiologiska effekter

Huden är kroppens största sinnesorgan och är en barriär, men även en kontaktbrygga mellan individen och omgivningen. Hudens receptorer påverkas av massage, ger fysiologiska effekter i vår kropp, hjärnan registrerar och bearbetar så hudmassage och annan stimulering blir medveten. En del av nervsystemet i huden kallas CT-fibrer (taktila nervfibrer) som aktiveras oxytocinstemeti hjärnan och reglerar vårt känsloliv vid beröring eller massage (Wigforss Percy, 2006). Effekterna av massage som sätter igång oxytocinsystemet i hjärnan gör att människor mår bra och känner sig trygg, ökar social interaktion, skapar välmående och lugn, samt dämpar stressnivån, sänker blodtrycket och ökar näringsinlagring. Tidigare forskning visar mottagarens upplevelser i lägre puls och blodtryck, sänkta nivåer av blodsocker, musklerna slappnar av, lindring av smärta och sömnproblem, ökad kroppsuppfattning och blodcirkulation, lugnare andning och minskat illamående (Henricson & Billhult, m.fl., 2010).

Psykologiska reaktioner

Det som mottagaren beskriver som allmänna känslor är psykologiska reaktioner vid behandlingen. Beskrivna upplevelser är känslan av närhet, lindrat lidande, bekräftelse, vara utvald och speciell, känna sig stark, lindring av ångest och oro, men behandlingen kan ge såväl glada som ledsamma minnen (Henricson & Billhult, m.fl., 2010).

Medicinsk massage

Medicisk massage eller Alternativ Balans signature massage är en mix av yogamassage, svensk klassisk massage, zonterapi och strain and counterstrain. Det är våran egna massage typ, en blandning av det bästa från flera olika typer av massage för att täcka in en bredare variation av behov som en klient kan behöva.

Massagen följer energiflöden/ meridianer i hela kroppen. Zoner eller reflexpunkter är viktiga i medicinsk massage. Massage är djup, hård och långsam. Massagen används vid ett stort antal störningar som vid smärtor i rygg och leder, tar bort muskelsmärta och muskelryckningar. Förbättrar kroppshållningen, lugnar nervsystemet och främjar en djup känsla av avslappning med en ökad energinivå. Möjliggör avkoppling från djup emotionell stress, stimulerar blodcirkulationen och lymfdränage. Lindrar trötthet mm.

30 min 400 kr
45 min 600 kr
60 min 780 kr
75 min 975 kr
90 min 1170 kr
120 min 1560 kr