Om Alternativ Balans

Mer om mig och Alternativ Balans

Hej !

Mitt namn är Pannipa och driver Alternativ Balans sedan 2011. År 2002 tog jag min M.Sc.-Master of science, major counseling psychology i Thailand. Mitt examensarbete handlar om ”Effekterna av realitets terapi-baserad rådgivning i grupp och livskunskaps träningsprogram vid livskunskapsutveckling hos gatubarn” Under  2003-2009 arbetade jag som counsellor i en Amerikansk – Japansk bilfabrik i Thailand. Syfte och mål var att ca 3000 anställda skulle känna sig tryggare, friskare, nöjdare, och piggare. Exempel  på projekt jag gjorde var inom familjerådgivning, klinisk rökfri, skydd mot och de som redan var HIV-positiva och mot stressrelaterade besvär. Jag använde både grupp samtal  och individuella  samtal. Dessa projekt utvecklades positiv. Jag har också utbildningar inom thaimedicin och – pharmaci och examen som massageinstruktör.

År 2010 kom jag och min familj till Sverige. Mina utbildning är godkännande i Sverige hos skolverket. Jag har utbildat mig till Behandlingspedagog. Mitt examensarbete handlade om ”Effekterna av massagebehandling vid depression” . Efter utbildningen jobbade jag  hos patienter med vanligaste problemen som långvarig schizofreni. Samt jobbade i ett akut och utredningshem.

Idag har massagebehandlingar uppmärksammats alltmer i olika verksamheter. Tidigare forskning visar att massage frisätter ett oxytocinhormon i hjärnan, som skapar välmående och avslappning, minskad oro samt stimulerar social interaktion och tillväxt. Man kan uttrycka det som ”Oxytocinets läkande effekt i kroppen”

Jag tror på sambandet mellan kropp och själ. Mitt arbete är att skapa förutsättningar för det.