Samtalsterapi?

Samtal efter dina behov!

Vi på Alternativbalans  tror på en humanistisk psykologi som grundas på en positiv människosyn. Därför tror vi på motivationsarbete, vilket även naturligtvis har koppling till forskning och beprövad erfarenhet (  läs gärna Läkartidningen 06-10-18)

En slutsats av en positiv människosyn är att det finns inga hopplösa fall. Eftersom alla har en positiv kärna, så finns det en potential i alla människor som kan väckas och utvecklas. Denna grundtro, som har sitt ursprung i evidens och beprövad erfarenhet och leder till att motivationsarbetaren alltid kan ha hopp om förändring hos klienten. Som då orkar ha kvar ett positivt engagemang och undvika bli utbränd och få en känsla av hopplöshet.

Motivationsarbetet blir därigenom aldrig meningslöst. Det finns alltid möjlighet till en förändring. Dessutom ska  motivationsarbetaren hela tiden utge positiva förväntningar. Klienten blir bekräftad i att det finns hopp för honom/henne/hen.

Vi på Alternativbalans  ser oss själva som lyhörda och glada personer som har lätt att umgås med andra. Vi försöker alltid vara  energisk, flexibel och nyfiken. Självklart älskar vi att hjälpa andra för att de ska må bra, för att de kan fortsätta sitt eget liv i balans och harmoni, samt att få verktyg att även kunna leva med en och annan motgång som tillhör livet på ett konstruktivt sätt.

Som terapeuter  vill vi motivera dig att hitta det som motiverar dig så att du kan leva efter din fulla potential, och där med få kraft och medel till en positiv förändring.

Du är välkommen! Vi finns för dig!

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra, istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kierkegaard  (1813-1855)

30 min samtal 350 kr
50 min samtal 500 kr